| by Admin | No comments

Rodzaje ogrzewaczy do szaf sterowniczych – najważniejsze cechy i zastosowanie

Specyfika szaf sterowniczych wymaga czasami zastosowania specjalnych urządzeń grzewczych, których zadaniem jest utrzymanie określonej temperatury i wyeliminowanie kondensatu pary wodnej. To właśnie wspomniany kondensat jest największym wrogiem układów elektrycznych, który doprowadza do ich korozji, powstawania spięć i wielu innych, niekorzystnych zjawisk.

Ogrzewacze półprzewodnikowe

Ogrzewacz półprzewodnikowy to element grzejny, który składa się z zabudowanego rezystora (najczęściej jest to pozytor PTC). Jego cechą charakterystyczną jest wzrost rezystancji w przypadku wzrostu temperatury otoczenia. Rolę wspomnianego grzejnika najczęściej spełnia rezystor, co oznacza stosunkowo niewielką moc grzejną. Niemniej układy o takiej konstrukcji sprawdzą się w przypadku instalacji szaf sterowniczych o stosunkowo małej objętości i pracujących w miarę korzystnej temperaturze. Przykładowe urządzenia można znaleźć pod adresem https://radiolex.pl/kategoria-produktow/wentylacja-ogrzewanie-oswietlenie-szaf/. Ogrzewacze półprzewodnikowe mogą współpracować z szeregiem innych elementów kontrolnych, takich jak czujniki temperatury. Niemniej, trzeba dodać, że ogrzewacze w konstrukcji półprzewodnika (najczęściej termistora) same w sobie są czujnikiem ciepła.

Dmuchawy półprzewodnikowe

To elementy grzejne, których konstrukcja przypomina nieco ogrzewacze wykonane w technologii półprzewodnikowej. Z reguły posiadają one jednak nawet kilkukrotnie wyższą moc, co wymusza zastosowanie specjalnego wentylatora usuwającego nadmiar ciepła z rezystora PTC. W bardziej zaawansowanych dmuchawach, obroty wentylatora mogą być regulowane, co przedkłada się na możliwość zoptymalizowania parametrów pracy urządzenia.

Dmuchawy grzejne

W największych szafach sterowniczych, wymaga się zastosowania dmuchaw o relatywnie dużej mocy, sięgającej nawet kilkuset Wat. Ich konstrukcja jest dobrze znana wszystkim i opiera się na wprowadzeniu drutu oporowego, chłodzonego przez jeden lub kilka wentylatorów. Taka konstrukcja dmuchawy co prawda generuje hałasu i zużywa relatywnie dużo energii, aczkolwiek sprawdza się ona w szafach montowanych na zewnątrz, które muszą pracować z bardzo zróżnicowanych warunkach termicznych. Zwykle dmuchawy te montuje się w ten sposób, by uniknąć ryzyka bezpośredniego nawiewu ciepła na konkretny element obwodu elektrycznego. Zaleca się również, by dana dmuchawa generowała ciepło o mocy dostosowanej do chwilowych potrzeb urządzenia.

Podsumowując, ogrzewanie wentylacja chłodzenie szaf sterowniczych, nie byłoby możliwe bez nowoczesnych (lub bardziej tradycyjnych) systemów grzejnych. Pod tym względem największy sukces odnoszą instalacje półprzewodnikowe.